دوره مصاحبه فرهنگیان

شما در این دوره یاد می گیرید که در مصاحبه استخدامی آ.پ و حتی در هر مصاحبه شغلی حرفه ای رفتار کنید تا بهترین نتیجه را برای خود  کسب کنید.

رایگان!

دوره هدفگذاری برای سال 1403 (مخصوص شرایط ایران)

به حرفه‌ای‌ترین شکل در ایران هدف گذاری کنید؛ با بهترین و بروز ترین روش‌ها به آن‌ها برسید

رایگان!

دورهHSP | رهایی از شحصیت حساس و زودرنج

شما در این دوره یاد می گیرید که چگونه زودرنجی و نازک نارنجی بودن تان مدیریت کنید تا مانع از هم پاشیدن روابطتان شود.حتما در اطرافیان چنین شخصیتی دارید که برای هر چیزی قهر می کند، می دانید چگونه با آن رفتار کنید که عاشقتان شود و رابطه بلند مدتی داشته باشید.

رایگان!